pixelFacebook
Акции
Сравнение
 • Акции
 • Расширенная гарантия на шины Yokohama
28.03.2023

Расширенная гарантия на шины Yokohama

Расширенная гарантия на шины Yokohama
При приобретении комплекта шин Yokohama (от 4-х шин) вы получаете возможность в течение одного года обратиться для бесплатного ремонта или замены, если одна или несколько шин получили непреднамеренные повреждения в ходе их эксплуатации.

Расширенная гарантия распространяется на все шины Yokohama , представленные в нашем каталоге, купленные в период 1.01-31.12.2024.

Расширенная гарантия распространяется только на следующие эксплуатационные повреждения:

 • • Порез
 • • Прокол
 • • Вздутие боковины в результате наезда на препятствие
 • • Разрыв шины в результате удара
 • • Повреждение бортового кольца

Ремонт производится в случае, если прокол или порез не превышает в диаметре/длине 4 мм.

По какой причине могут отказать в обслуживании по гарантии?

Есть ряд правил, которые необходимо исполнять, чтобы вам не отказали в обслуживании по гарантии. Весь список правил можно прочитать на сайте производителя . Мы приводим список основных моментов. Обязательства по Гарантии не распространяются на следующие условия:

 • • На шины, входящие в первичную комплектацию автомобиля
 • • На шины, приобретенные вне периода акции, либо приобретенные не у Партнеров Гарантии
 • • Акты вандализма со стороны Покупателя или третьих лиц;
 • • Повреждения, вызванные неправильным хранением;
 • • Повреждения шин, полученные в результате монтажа/демонтажа или балансировки;
 • • Повреждения шин, вызванные применением диска несоответствующего размера либо поврежденного диска;
 • • Повреждения шин, являющиеся результатом дорожно-транспортного происшествия и повреждения шин, полученные элементами кузова или подвески автомобиля;
 • • Повреждения шин, связанные с несоблюдением правил эксплуатации шин: использование несоответствующих сезону шин (при температуре воздуха ниже +7С° должны использоваться зимние шины, при температуре воздуха выше +7С° - летние), несоблюдение типоразмера, индекса нагрузки и индекса скорости, внутреннего давления в шине, указанных в руководстве по эксплуатации данного автомобиля;
 • • Шины, подвергшиеся эксплуатации без давления, т.е. шины, имеющие разрывы боковины, разрывы, осыпание, оплавление внутреннего герметизирующего слоя, вызванные эксплуатацией без давления, даже если потеря давления была вызвана механическим повреждением шины;
 • • Шины, остаточная минимальная глубина протектора которых составляет менее 4 мм;
 • • Отсутствие товарного или фискального чека (расходный кассовый ордер);
 • • Шины, срок производства которых 4 года и более (например, в 2024 году шины производства 2020 года и ранее);
 • •Гарантия распространяется только на физических лиц;


Yokohama шиналарына кеңейтілген кепілдік

Yokohama шиналар жинағын (4 шинадан бастап) сатып алған жағдайда, егер пайдалану кезінде бір немесе бірнеше шина байқаусызда зақымдалса, онда сіз бір жыл ішінде тегін жөндеу немесе ауыстыру үшін жүгінуге мүмкіндік аласыз.

Кеңейтілген кепілдік 1.01-31.12.2024 кезеңінде сатып алынған, біздің каталогта ұсынылған барлық Yokohama шиналарына беріледі.

Кеңейтілген кепілдік тек келесі операциялық зақымға қолданылады:

 • • кесілуі
 • • тесілуі
 • • кедергіге соғылу нәтижесінде бүйір қабырғасының ісінуі
 • • соққы нәтижесінде шинаның жыртылуы
 • • борттық сақинаның зақымдануы

Егер тесілу немесе жыртылу диаметрі/ұзындығы 4 мм аспаса, жөндеу жүргізіледі.

Кепілдік бойынша қызмет көрсетуден не себепті бас тартылуы мүмкін?

Кепілдік бойынша қызмет көрсетуден бас тартпау үшін орындалуы тиіс бірқатар ережелер бар. Ережелердің барлық тізімін өндірушінің сайтынан оқуға болады. Біз маңызды нәрселердің тізімін береміз. Кепілдік бойынша міндеттемелер төмендегідей шарттарға қолданылмайды:

 • • Автомобильдің бастапқы жиынтығына кіретін шиналарға;
 • • Науқан кезеңінен тыс сатып алынған немесе Серіктестерден сатып алынбаған шиналарға;
 • • Сатып алушы немесе үшінші тұлғалар тарапынан бұзақылық әрекеттері;
 • • Дұрыс сақтамау салдарынан туындайтын зақымданулар;
 • • Шиналардың монтаждау/бөлшектеу немесе теңгерімдеу нәтижесінде болған зақымданулары;
 • • Сәйкес емес өлшемдегі дискіні немесе зақымдалған дискіні қолданудан туындаған шиналардың зақымдануы;
 • • Жол-көлік оқиғасының нәтижесі болып табылатын шиналардың зақымдануы және шиналардың автомобиль шанағының немесе аспасының элементтерінен алынған зақымдануы;
 • • Шиналарды пайдалану ережелерін сақтамауға байланысты шиналардың зақымдануы: маусымға сәйкес келмейтін шиналарды пайдалану (ауа температурасы +7с° төмен болғанда қысқы шиналарды, ауа температурасы +7с° жоғары болғанда - жазғы шиналарды пайдалану керек), осы автокөлікті пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген шинаның тұрпаттық өлшемін, жүктеме индексін және жылдамдық индексін, ішкі қысымын сақтамау;
 • • Қысымсыз жұмыс істеген шиналар, яғни бүйір қабырғасының жыртылуы бар шиналар, қысымсыз пайдаланудан туындаған жыртылулар, шашылулар, балқулар, тіпті қысымның жоғалуы шинаны механикалық зақымдаудан туындаса да;
 • • Қалдық минималды протектор тереңдігі 4 мм-ден аз шиналар;
 • • Тауарлық немесе фискалдық чектің болмауы (шығыс кассалық ордер);
 • • Өндірілген мерзімі 4 жыл немесе одан көп шиналар (мысалы, 2024 жылы 2020 жылғы және оған дейінгі жылдардағы шиналар).
 • •Және тек жеке тұлғалар үшін!